Yeni Tip Koronavirüs (COVİD-19) Kapsamında Turist Rehberleri İle İlgili Genelge

Yeni Tip Koronavirüs (COVİD-19) Kapsamında Turist Rehberleri İle İlgili Genelge

HABER TARİHİ: 09 Haziran 2020
1029 Kişi okudu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi kapsamına alınan Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kontrollü normalleşme süreci aşamasında turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla, turist rehberliği hizmetinde uyulması gereken kurallar aşağıda yer almaktadır.

 

 

Bilindiği üzere, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" kapsamına alınan Yeni
Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında,
kontrollü normalleşme süreci aşamasına geçilmiş bulunmaktadır.
Salgına karşı verilen başarılı mücadele sonrasında, seyahat ve turizm faaliyetlerinin
sağlıklı bir süreç içerisinde yeniden başlatılması öngörülmektedir.
Bu kapsamda, turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla,
turist rehberliği hizmetinde aşağıda belirtilen önlemlerin alınması ve sürekliliğinin sağlanması
gerekmektedir.

 • Turist Rehberleri Birliği tarafından turist rehberlerine salgın ve hijyen konusunda online

eğitim sağlanır.

 • COVID19 belirtileri gösteren (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri

olan), COVID-19 tanısı alan ya da COVID-19 temaslı olan turist rehberleri sağlık
kuruluşuna başvurmalı ve en az 14 gün çalışmamalıdır.

 • Turist rehberleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket eder ve tur boyunca

kuralına uygun tıbbi maske kullanır, sosyal mesafe kurallarına uyar.

 • Tura katılanlardan son 14 gün içerisinde bulunduğu yerler, varsa kronik rahatsızlıkları,

COVID19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenilir.

 • Turist rehberi, yolcularına kendisi tarafından verilen serbest zaman faaliyetleri (fotoğraf

çekimi, alışveriş vb.) gibi zamanlar dışında ve yolcuların birlikte bulunduğu ve geziyi
sürdürdüğü anlarda yolcuların yanında bulunmalıdır.

 • Turist rehberleri katılımcıların gezi sırasında kuralına uygun tıbbi maske takmasına,

uygun şekilde kullanmasına (çene ve burunu kapatacak şekilde), maske nemlendikçe ya
da kirlendikçe değiştirilmesinin sağlanmasına dikkat eder. Kullanılmış maskeler ağzı
bağlı çöp torbasına atılır. Yeni maske takılırken eller el antiseptiği ile temizlenir.

 • Eldivenin doğru kullanılmaması COVID19 bulaşma riskini artırabileceğinden rehberler

ve tur katılımcıları eldiven kullanmamalıdır. El hijyenine ve yüzeylerle el temasından
kaçınılmasına dikkat edilmelidir.

 • Turist rehberi müze, ören yeri, dinlenme tesisi vb. uğranılan mekanlarda COVID19

kapsamında alınan kurallara uyulmasına dikkat eder. Girişlerde koruma tedbirleri
hakkında grubu bilgilendirir ve girişten çıkışa kadar grubuna eşlik ederek tedbirlere
uyulup uyulmadığını denetler.

 • Turist rehberleri, gurubu, açık ve kapalı alanlarda Sağlık Bakanlığınca yayınlanan

COVID19 rehberinde belirtilen güncel sosyal mesafe kurallarına uygun tutmaya özen
gösterir. Kalabalığı engelleyecek önlemler alır. Müzeler ve tur boyunca uğranılan diğer
yerlerde bölgesel kalabalık oluşması durumunda tura katılanları uyarır. Aynı aileden
olan veya bir grup olarak gelen katılımcılar arasında sosyal mesafe kuralları
uygulanmaz.

 • Talep edilmesi halinde tura katılanlara kullandırılmak üzere, maske ve dezenfektan gibi

kişisel koruyucu ekipman bulundurulur. Tur aracı içerisinde rehber ve gurup için el
dezenfektanı bulunur.

 • Turda, gezi boyunca turist rehberleri ve gezi katılımcıları için kablosuz mikrofon ve

kulaklık sistemi tedarik edilir ve sistem tur boyunca aynı kişi tarafından kullandırılır.
Mümkünse kullanılan mikrofon, kulaklık vb. aletlerin kişiye ait olması sağlanır.

Damlacık oluşturması nedeniyle yüksek sesle konuşmak ve bağırmaktan kaçınılır.

 • Kişiye özel alet kullanımı sağlanamadığı durumlarda, her katılımcıdan sonra kullanılan

aletlerin temizlik ve sterilizasyonu sağlanmalıdır. Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya
sekresyon yoksa, %70'lik alkol ile silinmelidir. Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya
sekresyon varsa, ön temizlik yapıldıktan ve kuruduktan sonra %70'lik alkol ile
silinmelidir. Meydana gelen atıklar, tıbbi atık kapsamında uzaklaştırılır.

 • Turist rehberleri ziyaretçilerin tuvaletlere güvenli bir şekilde girip çıkmalarını sağlar,

gerekirse görevlilerden (güvenlik, temizlik vb.) yardım alır. El kurutma fanlarının
yerine tek kullanımlık kağıt havlular kullanılması yönünde tur katılımcılarını uyarır.
Turist rehberleri, engelli ziyaretçileri varsa, müze ve ören yerlerine mümkün olması
halinde önceden haber vererek randevulu gelir.

 • Konaklama, dinlenme yapılacak tesislerde alınacak hizmetlerde turist rehberleri

gerektiği hallerde saat planlaması yaparak rezervasyon için grubuna ve işletmeye haber
verir.

 • Rehber, tur başlangıcında COVID19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri

hususunda tur katılımcılarını bilgilendirir. Ulaşım aracında ve ziyaret edilen yerlerde
ilgili resmi kurumlarca ilan edilen hijyen kurallarının uygulanmasını kontrol eder.

 • Turda, katılımcılardan birinde ateş, öksürük, nezle, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse,

maskesi takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşu tarafından devir
alınıncaya kadar hasta izole edilir ve gerektiği hallerde sağlık birimine ulaşması
sağlanır.

 • Tur ve transfer amaçlı ulaşım araçlarında, ilgili resmi kurumlarca ilan edilen kurallara

uyulur.ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun
deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu