ÜCRETLER VE SÖZLEŞME

2023 yılı için belirlenen rehber taban ücretleri aşağıdadır:

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun “Turist Rehberi Ücretleri” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında “Taban ücret tarifesi, Birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret belirlenir ve her yıl 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç Aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlık tarafından ilan edilir” denilmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından rehber taban ücretleri 2023 yılı için hizmet gruplarına göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:


Hizmet Grubu                 Taban Ücret
A- Günlük Tur                     1.944 TL
B- Transfer                             974 TL
C- Gece Turu                          974 TL
D- Paket Tur                        2.343 TL
E- Aylık Ücret                    19.433 TL

 

2022 yılı için belirlenen rehber taban ücretleri aşağıdadır:

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun “Turist Rehberi Ücretleri” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında “Taban ücret tarifesi, Birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret belirlenir ve her yıl 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç Aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlık tarafından ilan edilir” denilmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından rehber taban ücretleri 2022 yılı için hizmet gruplarına göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Hizmet Grubu

A- Günlük Tur                 872 TL

B- Transfer                     437 TL

C- Gece Turu                 437 TL

D- Paket Tur                  1051 TL

E- Aylık Ücret                 8.717 TL

 

01.01.2022 tarihi itibariyle geçerlidir.

 

Taban ücretler nettir, stopaj ve benzeri kesintilerden sonra kalan ve rehbere net olarak ödenecek tutar, taban ücretten düşük olamaz. 

Taban ücretler nettir, stopaj ve benzeri kesintilerden sonra kalan ve rehbere net olarak ödenecek tutar, taban ücretten düşük olamaz. 

Rehberlerin taban ücretten daha düşük ücret alması ve acentelerin rehberlere taban ücretten daha düşük ödeme yapması; mevzuata aykırıdır ve her iki taraf için cezai yaptırımı bulunmaktadır. 

Tura çıkmadan önce imzalayacağınız zorunlu sözleşme metninde, ücretlerin de yer aldığını anımsatmak isteriz. 

Paket Tur Nedir? 

Paket turun, mevzuattaki tanımı aşağıda yapılmıştır.

Mevzuatta Paket Tur: Ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dahil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren turlar. 

Paket tur, günlük turlar dışındaki turlardır. 

• Paket tur, konaklamayı içerir. 

• Bir başka deyişle (örnek vermek gerekirse): 15 günlük Anadolu (Batı veya Doğu) turunuz, konaklama ve ulaşımı birlikte içerdiği için, paket tur kapsamına girmektedir. Bu turda ödenecek taban ücret; (15 gün x içinde bulunulan yıla ait paket tur taban ücreti) hesaplaması sonucundan az olamaz. 

• Paket tur ücreti olarak Bakanlık tarafından belirlenen o yıla ait günlük paket tur ücretinin tur gün sayısı ile çarpılarak elde edilecek rakam toplam alınacak net rehberlik ücretidir.

 


 

 

Geçmiş Yılların Taban Ücretleri

 

2021 yılı için belirlenen rehber taban ücretleri aşağıdadır.

Bakanlık Makamının 29.12.2020 tarih ve 991786 sayılı olurları ile turist rehberlerine hizmet gruplarına göre 2021 yılında uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.

Hizmet Grubu

A- Günlük Tur                 640 TL

B- Transfer                     321 TL

C- Gece Turu                 321 TL

D- Paket Tur                  772 TL

E- Aylık Ücret              6.400 TL

2020 yılı için belirlenen rehber taban ücretleri aşağıdadır.

Bakanlık Makamının 31.12.2019 tarih ve 1090622 sayılı olurları ile turist rehberlerine ait 2020 yılında hizmet grupları itibariyle uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür:

Hizmet Grubu

A- Günlük Tur               587 TL

B- Transfer                    295 TL

C- Gece Turu                 295 TL

D- Paket Tur                  708 TL

E- Aylık Ücret               5.870 TL

2019 yılı için belirlenen rehber taban ücretleri aşağıdadır.

Bakanlık Makamının 28.12.2018 tarih ve 1067687 sayılı olurları ile turist rehberlerine ait 2019 yılında hizmet grupları itibariyle uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.

Hizmet Grubu

A- Günlük Tur               479 TL

B- Transfer                    241 TL

C- Gece Turu                 241 TL

D- Paket Tur                  578 TL

E- Aylık Ücret             4.790 TL

2018 yılı için belirlenen rehber taban ücretleri aşağıdadır.

Bakanlık Makamının 19.12.2017 tarih ve 39508883-358.01-E.266085 sayılı olurları ile turist rehberlerine ait 2018 yılında hizmet grupları itibariyle uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.

Hizmet Grubu

A- Günlük Tur    :        387    TL
B- Transfer        :        195     TL
C- Gece Turu    :        195     TL
D- Paket Tur      :        467     TL
E- Aylık Ücret     :        3870   TL

2017 yılı için belirlenen rehber taban ücretleri aşağıdadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 19.12.2016 tarihli ve 228014 sayılı olurları ile turist rehberlerine 2017 yılında hizmet grupları itibariyle uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür:

Hizmet Grubu

  1. Günlük Tur : 338 TL
  2. Transfer      : 170 TL
  3. Gece Turu   : 170 TL
  4. Paket Tur    : 408 TL
  5. Aylık Ücret : 3380 TL

2016 yılı için belirlenen rehber taban ücretleri aşağıdadır.

 Bakanlık Makamının 24.12.2015 tarih ve 241987 sayılı Olurları ile 2016 yılında hizmet grupları itibariyle Rehber taban ücretleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Hizmet Grubu

A- Günlük Tur: 326 TL

B-Transfer:       164 TL

C-Gece Turu:   164 TL

D-Paket Tur:     393 TL

E-Aylık Ücret:    3260 TL

2015 yılı için belirlenen rehber taban ücretleri aşağıdadır.

Bakanlık Makamının 29.12.2014 tarihli ve 253365 sayılı Olurları ile Turist Rehberlerine 2015 yılında hizmet grupları itibariyle uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.

Hizmet Grubu

A-Günlük Tur:    309 TL

B-Transfer:        155 TL

C-Gece Turu:     155 TL

D-Paket Tur:      372 TL

2015 Yılı Aylık Taban Ücreti

Bakanlık Makamı'nın 08.06.2015 tarih ve 6 sayılı olurları ile Turist Rehberleri için 2015 yılı aylık taban ücreti aşağıda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.

Aylık Taban Ücreti :       3090TL

2014 yılı için belirlenen rehber taban ücretleri aşağıdadır.

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun “Turist Rehberi Ücretleri” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında “Taban ücret tarifesi, Birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret belirlenir ve her yıl 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç Aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlık tarafından ilan edilir” denilmektedir.

Bakanlık Makamının 31.12.2013 tarihli ve 253684 sayılı Olurları ile Turist Rehberlerine 2014 yılında hizmet grupları itibariyle uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği gibi uygun görülmüştür.

Büyük Şehir Olan İller İçin

Hizmet Grubu                                                

A- Günlük Tur         :281.00 TL

B- Transfer            :141.00 TL

C- Gece Turu         :141.00 TL

D- Paket Tur          :338.00 TL

E-Yurtdışı Günlük     :338.00 TL

Büyük Şehir Olmayan İller İçin

Hizmet Grubu                                                

A- Günlük Tur          :240.00 TL

B- Transfer             :141.00 TL

C- Gece Turu          :141.00 TL

D- Paket Tur           :338.00 TL

E-Yurtdışı Günlük      :338.00 TL

2013 yılı için belirlenen rehber taban ücretleri aşağıdadır.

Büyük Şehir Olan İller İçin

Hizmet Grubu                                          
A- Günlük Tur  : 270.00 TL        
B- Transfer  : 135.00 TL
C- Gece Turu  : 135.00 TL
D- Paket Tur  : 325.00 TL
E-Yurtdışı Günlük : 325.00 TL

Büyük Şehir Olmayan İller İçin

Hizmet Grubu                                          
A- Günlük Tur  : 230.00 TL     
B- Transfer  : 135.00 TL
C- Gece Turu  : 135.00 TL 
D- Paket Tur  : 325.00 TL
E-Yurtdışı Günlük : 325.00 TL

SÖZLEŞMELER

 

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun
deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu