MUTRO OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL DUYURUSU

MUTRO OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL DUYURUSU

HABER TARİHİ: 29 Kasım 2021
560 Kişi okudu

Değerli Üyelerimiz;

Odamızın Olağan Seçimli Genel Kurulu 19 ARALIK 2021 Pazar Saat:13.00’da Muslihittin Mh. Şehit Yarbay Alim YILMAZ Cad. No:3 Menteşe / MUĞLA adresinde yer alan Muğla Ticaret Odası Toplantı Salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 26 ARALIK 2021 Pazar günü aynı saat ve aynı yerde yapılacaktır.

Menteşe İlçe Seçim Kurulu tarafından onaylanan Genel Kurulu oluşturan Hazirun Üye listemiz elektronik ortamda www.mutro.org.tr adresimizde ve Odamızda 29.11.2021 tarihinde askıya çıkmış bulunmaktadır.

Genel Kurul Hazirun listemiz 05.12.2021 saat: 17.00`ye kadar askıda kalacaktır.

İlan edilen üye listesine itiraz edeceklerin ilan süresi içerisinde ve ilan süresini takip eden üç gün içerisinde Menteşe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.

MUTRO Genel Kurul Hazirun Listesi 6326 Sayılı Kanunun 10.Madde 2.Fıkrası gereği son altı aydır eylemli olan odamız üyelerinden oluşmaktadır.

MUTRO GENEL KURUL HAZİRUN LİSTESİ (bağlantı adresi) - 05.12.2021 tarihinde askıdan indirilecektir.

 

GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1.Yoklama ve Açılış

2.Genel Kurul Başkanlık Divanının Seçimi

3.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4.Genel Kurul Başkanlık divanına genel kurul tutanaklarını genel kurul adına imzalama yetkisinin verilmesi.

5.Genel kurula davet edilmiş konukların ve Oda başkanının açılış konuşmaları.

6.Yönetim kurulunun geçmiş dönem faaliyetleri ile bilançosunu gösteren raporun, bilanço gelir ve gider hesaplarının okunup müzakere edilerek kabulü veya reddine, yönetim kurulunun ibra edilip edilmemesi

7.Denetim Kurulu raporunun okunup, müzakere edilerek kabulü veya reddine ve denetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmemesi

8.Yeni dönem çalışma programının ve tahmini bütçenin görüşülmesi

9.Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin kanunda belirtildiği şekilde ve yönetmelikte belirlenen esaslar dâhilinde tespit edilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

10.İhtiyaç duyulan taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması veya üzerinde ipotek dâhil, ayni hak tesis edilmesi, faaliyetler için gereksinim duyulan taşınırları satın almak veya kiralamak, mevcutları satmak veya kiralamak konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

11.Başkan adaylarının konuşmaları, oda başkanı, oda yönetim kurulu, oda denetim kurulu asil ve yedek üye seçimleri ve birlik genel kurulu için delege seçimleri.

12.Dilek ve temenniler.

13.Kapanış.

Tüm üyelerimize duyurulur.ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun
deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu