4.OLAĞAN GENEL KURUL HAKKINDA

4.OLAĞAN GENEL KURUL HAKKINDA

HABER TARİHİ: 22 Kasım 2021
917 Kişi okudu

   

MUĞLA TURİST REHBERLERİ ODASI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

 

Değerli üyelerimiz;

Odamızın 4.Olağan Genel Kurulu 19 Aralık 2021 Pazar günü Saat:13:00’da  Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın Muslihittin Mah.Şehit Yarbay Alim YILMAZ Cad. No:3 Menteşe/MUĞLA adresinde yer alan Toplantı Salonunda,çoğunluk sağlanmadığı takdirde 26 Aralık Pazar günü aynı saat ve aynı yerde yapılacaktır. Genel Kurul oluşturan Hazirun Üye listemiz önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanacak olup  tüm üyelerimize duyurulur.

 

 

GÜNDEM

a) Yoklama ve Açılış

 

b) Genel Kurul Başkanlık Divanının Seçimi

 

b) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

 

c) Genel Kurul Başkanlık divanına genel kurul tutanaklarını genel kurul adına imzalama yetkisinin verilmesi.

 

d)Genel kurula davet edilmiş konukların ve Oda başkanının açılış konuşmaları.

 

e) Yönetim kurulunun geçmiş dönem faaliyetleri ile bilançosunu gösteren raporun, bilanço gelir ve gider hesaplarının okunup müzakere edilerek kabulü veya reddine, yönetim kurulunun ibra edilip edilmemesi

 

f)Denetim Kurulu raporunun okunarak kabul edilip edilmemesine ve denetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmemesi

 

g) Yeni dönem çalışma programının ve tahmini bütçenin görüşülmesi

 

ğ) Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin kanunda belirtildiği şekilde ve yönetmelikte belirlenen esaslar dâhilinde tespit edilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

 

h) İhtiyaç duyulan taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması veya üzerinde ipotek dâhil, ayni hak tesis edilmesi, faaliyetler için gereksinim duyulan taşınırları satın almak veya kiralamak, mevcutları satmak veya kiralamak konularında Yönetim kuruluna yetki verilmesi.

 

ı) Başkan adaylarının konuşmaları, Oda başkanı, oda yönetim kurulu, oda denetim kurulu asil ve yedek üye seçimleri ve birlik genel kurulu için delege seçimleri.

 

  1. Dilek ve temenniler.

 

j) Kapanış.ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun
deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu